Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom"

O G L A S

Za potrebe rada kutaka za djecu i mlade u kampovima Borići, Bira i Sedra Udruženje LAN  raspisuje oglas za radno mjesto fascilitatora ( 3 izvršioca) sa slijedećim opisom posla

  1. Nadgleda i podržava dječije aktivnosti tokom 8 sati dnevnog rada prema utvrđenom rasporedu
  2. Osigurava sigurnu atmosferu prilagođenu djeci unutar sigurnih prostora
  3. Svakodnevno radi vizualnu procjenu djece i prilagovađa oblike igara i aktivnosti različitim dobnim skupinama, spolu i sposobnostima djeteta
  4. Osigurava da se djeca osjećaju ugodno, sigurno i uvaženo
  5. Biti pozitivan uzor djeci
  6. Osigurati da se sva korištena oprema na kraju radnog dana odloži na  siguran i zaštićen način
  7. Redovno komunciranje s ostalim članovima tima radi praćenja cjelokupnog napretka, a u slučaju bilo kakvih nedostataka (nedoumica) obavijestiti nadređenog
  8. O svom radu izvještava  koordinatora prostora

Prijavljeni kandidati moraju pokazati empatiju i spremnost rada s djecom, te imati iskustvo u radu s njima, pokazati dobru komunikativnost i spremnost za timski rad. Radni angažman se odnosi na period od  mjesec dana i započinje 01. augusta, uz mogućnost produženja prema potrebama donatora.

Oglas ostaje otvoren tri  (3) dana od dana objavljivanja. S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju u prostorijama Udruženja u ul. Bihaćkih branilaca br.19.

Kandidati svoje prijave dostavljaju u elektronskoj formi na adresu udruzenje.lan@outlook.com