Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Umjetničke radionice za djecu u organizaciji Udruženja Lan iz Bihaća / Art workshops for children organized by the Lan Association from Bihać

U decembru su održane četiri umjetničke radionice za djecu u Privremenim prihvatnim centrima Sedra i Borići. Prvi dio radionica održan je u Privremenim prihvatnim centrima, dok je drugi dio održan sa učenicima Osnovne škole „Ostrožac“ u koju idu i djeca iz Sedre. Radionice su održane uz mnogobrojne savjete akademskog slikara iz Bihaća. U izradi umjetničkih djela pomagali su i nastavnici iz Osnovne škole „Ostrožac“ i volonteri Udruženja Lan.

Djeca su, izražavajući se kroz umjetnost, izradila mnoge kreativne radove. Korištene su različite umjetničke tehnike. Djeca su slobodno i spontano, u ugodnoj atmosferi stvarala pravu umjetnost. Na radionicama, pokazali su veliku maštovitost,  a rođena su i nova prijateljstva.

Međunarodna organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini (IOM) i Udruženje Lan iz Bihaća kao primalac granta realiziraju projekt „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“, u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno – osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II“, koji podržava Evropska unija.

In December, four art workshops for children were held in the temporary reception centres Sedra and Borići. The first part of the workshops was held in the centres, while the second part was held with students of the Elementary School “Ostrožac”, where children from Sedra go to school. The workshops were held with numerous advices from an academic painter from Bihać. Teachers from the Elementary School “Ostrožac” and volunteers from the Lan Association also helped to create the works of art.

The children, expressing themselves through art, created many art pieces. Different artistic techniques were used. The children created real art freely and spontaneously, in a pleasant atmosphere. At the workshops, they showed great imagination, and new friendships were born.

The International Organization for Migration in Bosnia and Herzegovina (IOM) and the Lan Association from Bihać, as the recipient of the grant, are implementing the project “Planet Earth is home to all of us”, within the project “Regional Support for Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey – Phase II”, which is supported by the European Union.