Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Uspješna završnica projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“ / Successful completion of the project “Planet Earth is home to all of us”

U januaru i februaru 2021. godine, Udruženje Lan iz Bihaća organiziralo je završne aktivnosti projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“ u privremenim prihvatnim centrima Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću.

Udruženje Lan u suradnji sa JKP Komrad postavilo je eko-otoke u Privremene prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću i jedan eko-otok na područje Grada Bihaća. Tom prilikom postavljene su i eko-table sa porukama i podijeljeni letci sa ekološkim porukama. Plakati putem kojih se korisnici mogu više upoznati sa recikliranjem i pravilnim odlaganjem otpada postavljeni su unutar Centara, a sadrže i relevatne ekološke poruke.

Udruženje Lan sa svojim volonterima organiziralo je završnu radionicu i izložbu radova koja je nastala kroz projekt „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“. Djeci su u završnici podijeljeni paketići zdrave hrane uz poruku da trebaju čuvati našu planetu.

Tokom sedmomjesečnog projekta održan je veliki broj aktivnosti na temu ekologije i zaštite životne sredine. Kroz različite edukativne radionice, izlete, kreativne i sportske igre, ostvaren je cilj projekta, a što je najvažnije, došlo je do povećanja razumijevanja i socijalne uključenosti djece u pokretu i djece i odraslih iz lokalne zajednice.

Projekt implementira Međunarodna organizacija za migracije Bosna i Hercegovina (IOM) i Udruženje Lan kao projektni partner, a realizira se u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II“ za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

(ENG)

In January and February 2021, the Lan Association from Bihać organized the final activities within the project “Planet Earth is home to all of us“ in the Temporary Reception Centres Sedra in Cazin and Borići in Bihać.

The Lan Association, in cooperation with the Public Waste-Management Company Komrad, has set up eco-islands in the Temporary Reception Centres Sedra and Borići and one eco-island in the area of the City of Bihać. On that occasion, eco-boards with messages were set up and leaflets with ecological messages were distributed. Posters with environmental messages have been placed inside the Centres, through which users can learn more about recycling and proper waste disposal.

The trainers and volunteers of the Lan Association also organized the final workshop and exhibition of works created through the project “Planet Earth is home to all of us”. At the end, the children received packages of healthy food with the message that they should protect our planet.

During the seven-month project, a large number of activities on the topic of ecology and environmental protection were held. Through various educational workshops, excursions, creative and sports games, the goal of the project was achieved, and most importantly, there was an increase in understanding and social inclusion of children on the move and children and adults from the local community.

The International Organization for Migration in Bosnia and Herzegovina (IOM) @IOMUNBIH and the Lan Association from Bihać, as the project implementing partner, are implementing the project “Planet Earth is home to all of us”, in the scope of the project “Regional Support for Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey – Phase II”, which is supported by the European Union @EUBIH.