Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Kreativne radionice za djecu iz vrtića Filii i Pinokio

U oktobru su održane dvije kreativne radionice za djecu iz dječijih vrtića Filii i Pinokio. Teme ekoloških radionica bile su jesen, ekologija i očuvanje okoliša.

Djeca su u ugodnom okruženju uživala u zanimljivim i edukativnim radionicama.

Radionice su održane u okviru projekta “I ja gradim bolji svijet” koji finansijski podržava Eko život d.o.o. Tuzla.

Creative workshops for children from Filii and Pinokio kindergartens 

In October, two creative workshops were held for children from Kindergartens Filii and Pinokio. The topics of the ecological workshops were autumn, ecology and environmental protection. 

Children enjoyed interesting and educational workshops in a pleasant environment. 

The workshops were held within the project “I am building a better world”, which is financially supported by Eko život d.o.o. Tuzla (Eco life LLC Tuzla).