Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Završna konferencija projekta Zajedno možemo razbiti “stakleni strop”

U vrlo ugodnoj atmosferi hotela Paviljon održana je završna konferencija projekta Zajedno možemo razbiti “stakleni strop”.

Na konferenciji su prezentirani rezultati realiziranih aktivnosti te razmijenjena iskustva prisutnih na temu rodnih politika.

Projekat se realizirao u periodu februar – oktobar 2022. godine uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša.

Hvala svima koji su bili dio ove pozitivne priče.

Final conference of the project Together we can break the “glass ceiling” 

The final conference of the “Together we can break the glass ceiling” project was held in the very pleasant atmosphere of the Paviljon hotel. 

At the conference, the results of the implemented activities were presented, as well as the shared experiences of those present on the topic of gender policies. 

The project was realized in the period February – October 2022 with the financial support of the Ecumenical Initiative of Women from Omiš. 

We would like to thank everyone involved in this positive story.