Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

O nama

Udruženje „LAN“  je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Sjedište Udruženja je u Bihaću, Harmani H 15 7/6. Udruženje djeluje na teritoriji Unsko-sanskog  kantona.

Osnovni ciljevi i djelatnost Udruženja su:

1) Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života,

2) Puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici,

3) Promocija, očuvanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline,

4) Aktivnosti na očuvanju i njegovanju historijskog naslijeđa,

5) Prikupljanje podataka, medijsko prezentiranje, te štampanje publikacija, novina, časopisa, knjiga, kataloga i drugih publikacija, s ciljem educiranja i informiranja građana,

6) Promocija historijskih, prirodnih, kulturnih i ekonomskih potencijala i resursa kao duhovnih vrijednosti,

7) Organiziranje savjetovanja, seminara, edukativnih kurseva, treninga, radionica, predavanja radi usavršavanja, te manifestacija kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera,

8) Afirmacija položaja i statusa mladih,

9) Podsticanje i osnaživanje volonterskog humanitarnog rada,

10) Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima, puna ravnopravnost građana u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim propisima,

11) Stvaranje uvjeta za evropske standarde kvalitetnog života, rada i inkluzije,

12) Razvijanje multinacionalnih, multireligijskih i multietničkih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima,

13) Povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu,

14) Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja.

CILJEVI NAŠEG UDRUŽENJA

·         edukacija djece i odraslih radi njihovog usmjeravanja ka zanimanjima u oblasti obrazovanja, ljudskih prava,komunikacije, računarstva i informatike

·         unapređenje svijesti o novim naučnim spoznajama i informacionim tehnologijama

·         edukacija i pomoć osobama s teškoćama u razvoju radi samozapošljavanja

·         primjena naprednih naučnih dostignuća;

RADI OSTVARIVANJA SVOJIH CILJEVA UDRUŽENJE „Lan“:

1.     organizira, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti  obrazovanja, ljudskih prava, komunikacije, računarstva i informatike…

2.     objavljuje publikacije koje se bave pitanjima vezanim za sve oblasti edukacije

3.     obučava nastavnike i druge stručnjake za rad na edukaciji djece i omladine

4.     organizira edukaciju djece radi njihovog usmjeravanja ka zanimanjima  i pomoć osobama s teškoćama u razvoju radi samozapošljavanja

5.     surađuje sa školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.