Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom". Njen sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja LAN i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Eko radionice za učenike osnovnih škola Grada Bihaća

Od oktobra do decembra Udruženje Lan iz Bihaća, realizirat će četiri radionice za učenike petih i šestih razreda sa područja Grada Bihaća.

Uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u projektu učestvuju četiri osnovne škole: JU OŠ „Harmani I“, JU OŠ „Harmani II“, JU OŠ „Prekounje“ i  JU OŠ „Harmani II“.

Suvremeni oblici organiziranja odgojno-obrazovnog procesa u središte programskih sadržaja uključuju ekološko obrazovanje kao vid usvajanja određenih znanja, oblika ponašanja i formiranja karakteristika u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Kroz radionice želimo kod učenika osnovnih škola  razviti ljubav prema prirodi i osjećaj za izgradnju i očuvanje prirodnog bogatstva koje nas okružuje.

Želimo kroz interaktivan rad osvijestiti učenike, potaknuti ih na dijalog i osnažiti  za djelovanje u njihovim sredinama. Odgoj za održivi razvoj doprinijet će stvaranju generacija koje će razumjeti i znati zbog čega je važno aktivno čuvati okolinu i racionalno koristiti resurse. Jedino kroz proces odgoja i obrazovanja o ovoj oblasti ona će postati aktivni i odgovorni građani, svjesni da imamo  jednu planetu koja može opstati samo uz promjenu našeg odnosa prema njoj.

Osnovni cilj  ovog projekta  je razviti svijest, odgovornost  i kritičko mišljenje kod djece o važnosti očuvanja čovjekove prirodne sredine.

Specifični ciljevi projekta su:

  • razvijanje osjećaja odgovornosti za očuvanje čovjekove prirodne sredine
  • razvijanje osjetljivosti na opasnosti koje prijete našem okolišu i usmjeravanje djece na odgovorno ponašanje prema prirodi
  • razvijanje vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama
  • razvijanje radnih navika

Radionice finansijski podržava Eko život, d.o.o. Tuzla,  ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH. Kao društveno odgovorno neprofitno privredno društvo, Eko život podržava i sponzorira aktivnosti vezane za ekološki odgoj i obrazovanje djece i mladih u našoj zemlji.